De data voor de komende summer school is nog niet bekend.