Een leerling, 6 jaar oud, heeft hier iets langer dan een jaar les.Leerlinguitvoering 2015De verrassing voor de ouders op het Kerstconcert in 2014.