"Spel"regels

 

PROEFLES        

Voor een proefles reserveer ik liefst 30 minuten. Deze tijd wordt gebruikt om kennis te maken en de wensen en verwachtingen te bespreken. Daarnaast verkennen we het instrument en de methode die ik aan de hand van mijn inschatting bij de leerling vind passen. Wanneer iemand voor een proefles kiest, wordt er geen vergoeding gevraagd. Er is voor een proefles geen lesboek of eigen instrument nodig. 

 

TARIEVEN

De lestarieven voor blokfluit, viool en piano bij losse lessen is:  € 46,- per les van 60 minuten. Het kan ook voordeliger door een lessenkaart aan te schaffen voor lessen van een half uur. Losse lessen mag je tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen en zijn bedoeld voor leerlingen die onder schooltijd incidenteel les willen nemen.

 

5 LESSENKAART

Een lessenkaart voor 5 lessen van 30 minuten kost €115,- Deze kaart wordt altijd, mits tijdig opgezegd, stilzwijgend verlengd. Er wordt een betaalverzoek verstuurd op de dag dat de laatste strip is gebruikt. De 5 lessenkaart is beperkt geldig en restitutie van ongebruikte lessen is niet mogelijk. Je mag van elke kaart 1 les tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Er hoeft geen alternatieve les te worden afgesproken. Voor vólgende afmeldingen binnen dezelfde kaart wordt gekeken of er binnen een week een alternatief lesmoment kan worden ingepland. Er wordt dan eerst een voorstel gedaan om te ruilen met een andere leerling. Wanneer dit niet lukt, zal er gezamenlijk een inhaalmoment binnen diezelfde week worden gezocht. Als dit niet gevonden kan worden, zal de les in tegenstelling tot de 10 lessenkaart wèl in rekening worden gebracht.

N.B. Leskaarten kunnen niet worden gebruikt voor leerlingen die incidenteel les willen hebben. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van losse lessen van minimaal een uur.

 

10 LESSENKAART

Een lessenkaart voor 10 lessen is tot 21 jaar €220,- Deze kaart wordt altijd, mits minimaal drie weken voor het eindigen van de kaart opgezegd, stilzwijgend verlengd. Er wordt een betaalverzoek verstuurd op de dag dat de laatste strip is gebruikt. De 10 lessenkaart is beperkt geldig en restitutie van ongebruikte lessen is niet mogelijk. Je mag van elke kaart 1 les tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Er hoeft geen alternatieve les te worden afgesproken. Voor vólgende afmeldingen binnen dezelfde kaart wordt gekeken of er binnen die week een alternatief lesmoment kan worden ingepland. Er wordt dan eerst een voorstel gedaan om te ruilen met een andere leerling. Wanneer dit niet lukt, zal er gezamenlijk inhaalmoment binnen diezelfde week worden gezocht. Als dit niet gevonden kan worden, zal de les in tegenstelling tot de 5-lessenkaart wederom niét in rekening worden gebracht. Mocht er nu nogmaals (dus voor de derde keer) een les worden afgezegd binnen deze leskaartperiode, dan zal deze les wel in rekening worden gebracht. Er kan dan wel een alternatieve les worden afgesproken, maar deze zal dan ook als nieuwe les van de  10-lessenkaart worden gezien.  

N.B. Leskaarten kunnen niet worden gebruikt voor leerlingen die incidenteel les willen hebben. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van losse lessen. Een leskaart voor 10 lessen voor volwassenen is  €250,-

 

AANSCHAF VAN BOEKEN

De soort en het aantal boeken dat moet worden aanschaft, wordt op de leerling en leerbehoefte afgestemd. Dit maakt een individuele leerlijn mogelijk. Als ouders graag van tevoren worden ingelicht over aanschaf van lesmateriaal, dan graag doorgeven. Meestal geef ik de nieuwe boeken gewoon mee en stuur ik een betaalverzoek. Dit scheelt ouders de verzendkosten. 

 

LAATSTE MOMENT AFMELDINGEN 

Plotseling ziek …  Wanneer een leerling dezelfde dag nog ziek uit school is gekomen, of een leerling staat met autopech o.i.d. dan is de lestijd al gereserveerd. Er wordt dan evengoed een les afgeschreven. Om ouders of volwassen leerlingen bij dit soort onvoorziene uitval tegemoet te komen, wordt ongeacht welke leskaart/ losse lessen er wèl gekeken of die les binnen een week ingehaald kan worden. Afmelden mag per telefoon of met een berichtje. Wanneer de docent verhinderd is, hoeft er geen les betaald te worden. 

 

HET REILEN EN ZEILEN VAN DE LES

Wanneer een leerling te laat komt, eindigt de les op het afgesproken tijdstip, zodat de volgende leerlingen hier geen hinder van ondervinden.  Als de les uitloopt, zal de volgende les altijd de volledige 30 of 60 minuten duren. Er wordt geen tijd van andere leerlingen afgehaald om de uitloop in te halen.

 

VAKANTIES

 

Tijdens vakanties is les op aanvraag mogelijk.